DOBRÉ BÝVANIE reality s.r.o.
Janka Kráľa 114
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0)907 749 648
Email: info@dobrebyvaniereality.sk
IČO: 36727695
DIČ: SK2020307124
Bankové spojenie: 262 577 7820/1100